Carasuhat

Investiție: S-au făcut investiții în refacerea zonei umede Carasuhat din România. Impactul economic și de mediu al acestei investiții nu a fost încă evaluat și există îngrijorări că creșterea turismului cu barca adusă în zonă ar putea dăuna mediului și ecologiei prin impactul asupra calității apei, a poluării fonice și luminoase. Vor fi investigate oportunitățile de zonare a activităților turistice din zonele umede pentru a obține un triplu câștig. Sunt necesare dovezi cu privire la modul în care această investiție anterioară/actuală a afectat economia, locurile de muncă și mediul pentru a ajuta la orientarea zonei și a investițiilor viitoare către durabilitate.

Contribuție la proiect științific/tehnic: Pentru a înțelege mai bine compromisul dintre turism și mediu, monitorizarea poluării apei, luminoase și fonice cu FreeStation va fi cuplată cu ecologia sonoră pentru a înțelege mai bine impactul traficului cu barca și acțiunile necesare pentru menținerea mediului, precum și ca beneficii economice şi de angajare.